پیشگیری از سنگ کلیه چگونه انجام می شود؟ سنگ کلیه بیماری شایعی در کشور ما است. کشور ایران با توجه به این که از مناطق گرم و خشک می باشد و بسیاری از مناطق کویری هستند و طول مدت تابش …

ادامه مطلب


عدم درمان زگیل تناسلی زگیل تناسلی یکی از شایع ترین و شاید در حال حاضر شایع ترین بیماری منتقله جنسی در سطح ایران و دنیا باشد. ویروس بسیار ویروس موذی و مسری است، به طوری که در هر بار رابطه …

ادامه مطلبهرنی (فتق) هرنی یا فتق به طور کلی به معنای بیرون زدگی هر ارگانی از داخل یک سوراخی به داخل ارگان دیگر یا به داخل حفره دیگر است. این واژه برای هر ارگانی صدق می کند. در بدترین حالت در …

ادامه مطلبزگیل تناسلی در کودکان زگیل تناسلی بیماری شایع و شاید شایعترین بیماری مقاربتی در دنیای باشد. علت این بیماری یک ویروس به نام(Human papilloma virus)  HPV است. انواع مختلفی از این ویروس تا کنون در دنیا شناخته شده است، شاید …

ادامه مطلب


محتوامون