زگیل تناسلی در کودکان زگیل تناسلی بیماری شایع و شاید شایعترین بیماری مقاربتی در دنیای باشد. علت این بیماری یک ویروس به نام(Human papilloma virus)  HPV است. انواع مختلفی از این ویروس تا کنون در دنیا شناخته شده است، شاید …

ادامه مطلب
آشنایی با بیماری سنگ کلیه و عوارض جراحی آن سنگ کلیه یکی از شایع ترین مسائل بیماران مراجعه کننده به کلینک های ارولوژی می باشد. عوامل گوناگونی مانند: جغرافیا، نوع تغذیه ،اب و هوا، ژنتیک و نژاد بر روی تشکیل …

ادامه مطلب
محتوامون